Visitation

Tilbuddet er åbent for kommuner som ønsker at indskrive et barn på de givne betingelser.

Der er følgende trin i vores visitationsproces:

Trin 1: Forældre, kommune og døgnplejeformidlinger henvender sig til Klub Felix. I telefonen beskrives barnets situation og støttebehov

Trin 2: Der fremsendes skriftligt materiale om barnet. Det være sig udregningspapirer, statusrapporter eller lignende.

Trin 3: Hvis barnet menes at være indenfor målgruppen indkaldes der til møde i Klub Felix. Her deltager sagsbehandler og forældre. Dette møde har til hensigt at afhøre om aflastningstilbuddet imødekommer barnets behov. Forældre er inden da velkomne til at komme på et kort besøg i Klub Felix, så de kan danne sig et indtryk af tilbuddet.

Trin 4: Skabes der enighed mellem forældre, barnet, kommune og Klub Felix om at tilbuddet er passende til barnet vil der blive lavet aftaler henholdsvis om et hjemmebesøg og et besøg i Klub Felix

Trin 5. Har møderne bekræftet formodningen om, at barnet vil kunne fungere i Klub Felix, vil der i forhold til kommunen blive underskrevet en kontrakt og i forhold til forældrene blive fastlagt et indslusningsforløb.


Vi ser frem til et godt samarbejde.