Målsætning

Målsætningen og målgruppe

Normalt begavede børn med autisme eller Aspergers syndrom er ofte isolerede i fritiden i forhold til deres jævnaldrende, på grund af deres nedsatte evne til at indgå i sociale relationer med andre børn.

Vi ønsker at tilbyde børn med autisme eller Aspergers syndrom et aflastningstilbud, hvor de kan være sammen med andre børn og unge på lige fod men med den nødvendige støtte. Afhængig af børnenes sociale ressourcer vil vi have fokus på at hjælpe dem til at udvikle strategier og viden om venskabsfærdigheder, så de kan udvikle varige sociale strategier også gennem deres tid i Klub Felix.

Det er vores mål at støtte det enkelte barn til større selvindsigt, så barnet kan finde en måde at kunne deltage i sociale aktiviteter på med respekt for sig selv og andre og de indbyrdes grænser.

Hos en del børn som er på Autismespektret, er der ofte ledsagende problemstillinger, så som ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) OCD, Tourette syndrom, angst eller anden tilstand. Klub Felix har som målsætning at rumme hele barnet uanset hvilken diagnosebarnet har med sig, som kan give en ekstra sårbarhed. I visitationen vil vi vurdere om den aktuelle børnegruppe er afstemt efter børnenes indbyrdes ressourcer og svagheder.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, da vi mener at forældre kender deres egne børn bedst, og denne viden har stor betydning for vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn. At leve i en familie med et barn med autisme er en stor opgave. Det kræver meget af både forældre og søskende. De almindelige opdragelsesstrategier fungerer ofte ikke og familien skal tit rette sig efter et meget højt strukturniveau, som mange oplever som en udfordring i familiens livsudfoldelse.

De fleste forældre ønsker at støtte deres barn i hjemmet, så længe det er muligt og samtidig skal de sørge for at dække alle barnets behov som ofte bliver akutte. Det kræver tålmodighed, hårdt arbejde og en grad af afsavn for forældrene, som ofte må dele “opgaverne” mellem sig. Det betyder at familien ofte deles i to for at tilgodese barnet med handicap og eventuelle søskendebørns behov. Herved opstår de grundlæggende årsager til at aflastning og pusterum i hverdagen er så vigtigt.