Indhold

Tilbuddet indhold

Aflastningstilbuddet omfatter følgende (grundpakke) – i alt 81 døgn pr. år:

1 aflastningsdøgn pr. uge, med overnatning (43 døgn)

– 11 årlige aflastningsweekender, fredag til søndag (33 døgn)

– 1 årlig aflastningsuge – ligger i 1. eller 2. uge i sommerferien (5 døgn)

I indslusningsperioden kan det af hensyn til barnet være hensigtsmæssigt, at tilbuddet ikke benyttes fuldt ud. Indslusningsplanen aftales i samarbejde mellem forældre og Klub Felix.

I tilknytning til aflastningstilbuddet yder Klub Felix desuden følgende:

– En årlig statusrapport

– Løbende kontakt til familien (kontaktbog, email eller telefon)

-Afholdelse af et årligt statusmøde samt netværksmøder, såfremt dette er relevant for familien og/eller den visiterende myndighed.


Kørsel til og fra Klub Felix for det enkelte barn skal afholdes af hjemkommunen.

Der kan evt. være brugere, for hvem basisydelsen ikke er nok. Her aftales tillæg ved visitation eller revisitation.