Pædagogik

Pædagogisk Ramme

Den pædagogiske tilgang i Klub Felix er baseret på viden og erfaring i forhold til autismeområdet. De pædagogiske metoder tager afsæt i at arbejde med den anerkendende pædagogik i samspil den den strukturerede pædagogik. Det enkelte barns situation og funktionsevne er i fokus. 

Vi ønsker at tilbyde et klub-, ophold- og aflastningstilbud til børn på Autismespektret under hensyntagen til deres sociale handicap. Vi ønsker endvidere at støtte udviklingen af de allerede eksisterende færdigheder og være med til at udarbejde nye strategier for det enkelte barn. 

Vi ønsker at øge børnenes selvforståelse og derved ruste dem til at håndtere de udfordringer, der kan forekomme hos et barn med en autismetilstand. Vi ønsker at skabe et tilbud, som udover aflastningen, er baseret på at indlære sociale færdigheder og kompetencer.

Fra opstart har vi fokus på de særlige vilkår som er vigtige for det enkelte barn, så som kost og særlige madvaner, aften- og soverutiner, toiletvaner og evt. medicinering.

Som støtte til at arbejde med børnenes autismetilstand vil de pædagogiske metoder tage afsæt i visuel struktur, aftaler, forudsigelighed, TEACCH, KAT-kassen og Sociale historier. Vi anvender den kognitive referenceramme (hjælpe barnet til at se sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd) med henblik på at det enkelte barns selvudvikling og sociale udvikling støttes ud fra barnets ressourcer og kompetencer.

Vi ønsker at skabe et frirum for forældre, så de får mulighed for at få plads til andre søskendebørn eller gøremål i deres øvrige hverdagsliv. Vi vægter forældresamarbejdet højt og ønsker at Klub Felix vil være en reeel samarbejdspartner i forhold til det enkelte barns udvikling og trivsel.